วิสัยทัศน์และพันธกิจ/MISSION・VISION

ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย

พวกเรา กลุ่มสมาชิกผู้ก่อตั้งบริษัทสตัดดิสท์เคยเป็นอดีตพนักงานในบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งสิ่งที่มองเห็นในช่วงนั้นคือภาระหรือความสิ้นเปลืองที่ต้องเสียไปเมื่อต้องการสื่อสารใดสารหนึ่งให้กับคนอื่น เช่นในบริษัทมี “คู่มือการทำงาน” ที่บ่งบอกกระบวนการทำงาน แต่ก็ต้องเสียเวลาไปอย่างมหาศาลในการจัดทำ และการปรับปรุงเนื้อหาก็ยังยากลำบาก ยิ่งไปกว่านั้น คู่มือการทำงานที่สร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากนั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ถูกใช้งาน

จึงก่อให้เกิดที่มาของพวกเรา สตัดดิสท์ ที่อยากจะทำลายความสูญเปล่าที่เกิดจาก “การสื่อสาร” เพื่อจะได้สามารถทุ่มเทกับงานที่มีความสร้างสรรค์กับผลิตผลได้

อย่างไรก็ตาม “คู่มือ” เป็นแค่แขนงหนึ่งเท่านั้น พฤติกรรมการสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับใครสักคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน ก็จะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ

ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นี่คือพันธกิจของพวกเรา สตัดดิสท์

Get your message across, Simply.

All of the Studist’s founding members were formerly consultants specializing in the Work Process Development. While providing consultation services to client companies, we observed that the way people communicated within the company used up a lot of time and resources. For instance, a company would utilize manuals that explain about work procedures. However, creating manuals requires vast amount of time to prepare and updating manuals is also difficult. Unfortunately, this time-consuming process of manual creation actually ends up with no one using the manuals.

After detecting this problem, we began to think about ways to reduce the communication-related loss for our clients so that people within the company could focus more on productive and creative jobs. This was actually Studist’s starting point.

Although, Getting the message across, Simply via using manuals is our business field, it seems that the communication concerning “who to” and “what to” communicate with will never end and this also applies to both work and everyday life.

So our company’s vision is to get the message across, simply and to improve progressively.

สร้างสังคมที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรู้ซึ่งอบอวลไปด้วยความยินดีอันเกิดจากความเข้าใจ ความคิด และความสร้างสรรค์

ถ้า “การสื่อสาร” ง่ายขึ้น ทั้งฝ่ายผู้สื่อสารและฝ่ายผู้รับสารก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับภาระหรือความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และสามารถใช้เวลาไปกับงานที่มีความสร้างสรรค์มากกว่าได้

สามารถสร้างเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกถึงความยินดีอันเกิดจากความเข้าใจ ความคิด และความสร้างสรรค์ได้ แล้วหลังจากนั้นก็จะสร้าง “สังคมที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรู้” ให้เป็นจริงได้ และนี่คือวิสัยทัศน์ของพวกเรา สตัดดิสท์

To build a society that is filled with knowledge power driven by the true understanding and creative thinking.

If communication became simpler, both sender and receiver of the message will no longer have to waste time on unnecessary things, but can spend more time on creative things instead.

This will allow the society to be built with knowledge power driven by the true understanding and creative thinking. And that is truly Studist’s vision.

Teachme Biz

แพลตฟอร์ม Teachme Biz Visual SOP (Standard Operating Procedures) ต่างจากคู่มือการทำงานที่ทำด้วยตัวอักษรหรือวิดีโอ ตรงที่สามารถระบุขั้นตอนปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และสามารถสร้าง เผยแพร่ และจัดการ Visual SOP ได้อย่างเข้าใจง่ายด้วยการใช้ทั้งภาพถ่าย วิดีโอ และตัวอักษรประกอบกัน โดยจะไม่ใช่แค่ประหยัดเวลาในการสร้างคู่มือเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับปรุงขั้นตอนการอบรมและพัฒนาพนักงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานและอื่นๆ ได้อีก เป็นโซลูชั่นที่แก้ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารได้

https://teachme-biz.com/th/

Teachme Biz’s Visual SOP (Standard Operating Procedure) Platform is different from other ordinary text-based and video-based manuals. Teachme Biz could help define work procedures clearly by facilitating the creation, sharing and management of Visual SOP which is made to be easy to understand through the use of images, videos and texts. Teachme Biz will not only help you save your time to create the SOP, but also help improve the process of human resource training and development as well as other work processes. Therefore, Teachme Biz is considered to be the solution for solving various management issues too.

https://teachme-biz.com/en/

Recruit

ปัจจุบันสตัดดิสท์กำลังก้าวเข้าสู่สเตจใหม่ จึงกำลังต้องการเพื่อร่วมเดินทางที่ไม่ใช่แค่อยากลองทำอะไรใหม่ๆ หรือแค่อยากสร้างทักษะให้ตนเอง แต่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นกับคนที่มีมุมมองและความตั้งใจที่แน่วแน่ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยตัวเองได้

มาเปลี่ยนแปลงโลก “สร้างสังคมที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรู้ซึ่งอบอวลไปด้วยความยินดีอันเกิดจากความเข้าใจ ความคิด และความสร้างสรรค์” ไปพร้อมกับพวกเราไหมครับ

Now Studist is moving to the next stage, so we are searching for new companions who are not only willing to try new things or acquire new skills, but we would like to move forward with the people who have extensive point of view, full of ambition, and ability to develop new things.

Let’s join us to build a society that is filled with knowledge power driven by the true understanding and creative thinking.

https://teachme.jp/8/manuals/5122450/

Company Profile

Location

952 Ramaland Building 13 Fl,​ ​ Rama IV Rd, Suriyawongse, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand​ ​(access)

MAP

Establishment

August 2018

Authorized Capital

2 million baht

Parent company

Studist Corporation